Mevcut Sanayi Sitemiz

Mevcut sanayi sitemiz; şehrin ortasında kalması, gelişen ve değişen şehir ortamında hem yetersiz, hem de görüntü olarak da çeşitli sıkıntılara sebep olmaktadır. Sanayi Sitemizin çevresinde tekrar imarı gerçekleştiren Seyit Nizam Cami Külliyesi ve yeni konut-iş yeri inşaatları sebebiyle hem sıkışmış, hem de Sanayi Sitesi giriş-çıkışları ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir.
Daha sağlıklı çalışma ortamına ve daha verimli bir sanayi sitesi projesine ihtiyaç hasıl olduğu herkesçe malumdur. Mevcut dükkanlarımız 60 metrekare oturum alanına sahip, hem bodrum hem de asma kat avantajından mahrum olarak faaliyet vermek zorundadır. Ayrıca hem site giriş-çıkışları, hem de site içerisinde işlem gören araçların park problemleri ve muhafazası ciddi sıkıntılar oluşturmaktadır. Genel olarak bu dezavantajlar hem site yönetim kurulu için hem de üye esnaflarımız için verim kaybına neden olmaktadır.
Bu durum sanayi sitesi yönetim kurulunu çeşitli arayışlara itmiştir. Bu arayışlarda biri de mevcut sanayi sitemizi daha büyük çaplı bir sanayi sitesine dönüştürerek daha sağlıklı ve ferah bir yere taşımaktır. Mevcut sanayi sitesi yönetim kurulumuz yeni lokasyon olarak özellikle çok hızlı gelişen, prim yapan ve gelecek için ümit vaad eden batı İstanbul aksındaki Arnavutköy ilçesini hedef almıştır. Bu konudaki çalışmalarımız çok yönlü ve yüksek ivmeyle devam etmektedir. Kooperatifimiz üyelerinin de destekleriyle başarıya ulaşacağımız inancıyla yol almaktayız.

Neden Yeni Sanayi Sitesi?

* Mevcut sitemizin dükkanlarının 60 metrekare olması nedeniyle artan talebe cevap verememesi,
* Yeni sitemizde dükkanlar 99 metrekare oturumlu, 99 metrekare bodrum ve 44 metrekare asma katlı olmak üzere 242 metrekare planlanmıştır.
* Mevcut sitemizde yönetim binasının olmayışı,
* Yeni sitemizde konferans, eğitim, yeşil alan ve spor alanlarının planlanması
* Sitemizin giriş ve çıkışlarının sıkıntılı ve dar olması
* Mevcut sitemizin blok aralarının dar olması
* Mevcut sitemizin konut bölgesinde oluşundan dolayı görüntü ve gürültü kirliliğine sebep olması
* Yeni sitemizin planlı, projeli, imarlı ve profesyonel bir anlayışla planlanmış olması
* Mevcut sitemizin iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmaması
* Yeni sitemizin sanayi esnafımızın gereksinimlerine cevap veren çağdaş ve teknik şartlara sahip olması